Mi página personal e íntima (L’illa)

Entradas etiquetadas como “associacions

L’Associació de professionals de joventut rebutja la Llei de joventut de la Comunitat Valenciana #joves#sensejoventut#joventut

  • La llei no respón als problemes de la gent jove i és la pitjor de totes les lleis autonòmiques

Hui, dia 23 de desembre de 2010, s’aprova a les Corts la Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana. Una llei que afecta directament a totes i tots els joves de la Comunitat Valenciana i al conjunt de les polítiques de joventut. Esta Llei no és nova. Han fet falta dos lesgislatures i fins a quatre textos distints per a, finalment, dur a les Corts un projecte de llei que tant el moviment associatiu juvenil com els i les professionals de les polítiques de joventut considerem insuficient i, en alguns aspectes, com la regulació dels Consells de la Joventut, fins i tot, negatiu. La Llei de joventut de la Comunitat Valenciana arriba, gairebé l’última i és, amb diferència, molt deficient si la comparem amb les lleis d’altres Comunitats Autònomes.

Per tor allò, l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana, manifestem el següent:

1.     Volem una llei realment participativa, on la població afectada tinga la possibilitat d’opinar, fer propostes i que siguen considerades. Denunciem l’estafa del procés participatiu que se va fer on el text que durant mesos s’havia publicitat en el blog, en la web de l’IVAJ, en reunions amb el CJCV (Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana) i encontres de professionals… es va canviar per un altre molt distint.

2.     La llei s’oblida absolutament de revisar la distribució de tasques entre Ajuntaments i Generalitat i acabar amb el solapament de funcions, de reconéixer els perfils professionals, regular la seguretat de les activitats i equipament per a joves, establir mecanismes de finançament de les polítiques de joventut, des de la Generalitat als municipis o concretar aspectes sectorials de la política de joventut i els serveis per a joves com ara la informació juvenil, l’animació, el turisme juvenil, l’ocupació, l’habitatge, l’oci, la cultura, la salut, les famílies, l’educació, la mobilitat, la societat de la informació…

3.     Demanem una llei que aposte clarament per l’associacionisme juvenil i la participació, que done al CJCV una figura jurídica clara, de caràcter públic i dotat d’una línia pressupostària clara. Exigim que es respecte l’autonomia econòmica i funcional dels organismes de l’associacionisme juvenil, es a dir els Consells de la Joventut. Una dada significativa: mentre el Pla Jove mereix 5 articles, als Consell de la Joventut es dediquen 16 articles i el capítol més extens de la llei és el del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb 13 articles, fins i tot més dels que se dediquen a regular la pròpia administració autonòmica de joventut (11 articles). És evident la intenció de la Llei: controlar els Consells de la Joventut.

4.     Reclamem que l’IVAJ quede adscrit a la Presidència de la Generalitat, per tal de donar-li una rellevància necessària a les polítiques de joventut i per tal de facilitar la transversalitat que es pretén amb el canvi “cosmètic” de nom pel de “Generalitat Jove”.

Els i les professionals de les polítiques de joventut de la Comunitat Valenciana, malgrat les insistents nostres demandes, ham vist com l’IVAJ s’ha negat a obrir cap mena de diàleg amb qui treballa cada dia amb els i les joves a ajuntaments, associacions, diferents serveis i programes per a joves.

Per estos motius l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana rebutja la llei que s’aprova hui i lamenta que es malbarate esta oportunitat de fer una bona llei de joventut, eficaç i avançada, que done resposta real als problemes existents, quan la gent jove està sent una de les principals víctimes de la crisi econòmica. Els i les professionals de joventut lamentem que este haja estat un procés estèril i afirmem que hui és un dia de retrocés per a les polítiques de joventut.


Més informació: http://professionalsjoventutcv.wordpress.com/

Anuncios

Manifest del CJCV, amb motiu de l’aprovació de la Llei de Joventut de la Generalitat Valenciana #juventud #joventut


La Ley de Juventud de la C.V. 2010, un número más….#juventud #youth #jóvenes

Se aprobará la próxima semana, sin las aportaciones de las asociaciones que representan a los jóvenes, sin contar con l@s profesionales que trabajan directamente con los jóvenes, y sin ningún tipo de consenso social o asociativo.

Y siendo una Ley del Siglo XXI, su proceso ha sido oscuro y secreto, no se han puesto las herramientas tecnologicas que hubiesen sido deseables para que cualquier joven o asociación haya podido hacer sus aportaciones, como si han hecho otras comunidades autonomas, y además quitando la razón a Francisco Camps cuando dijo el 14 de agosto, que “Somos el gobierno más trasparente de Europa, y la rama más preparada de la sociedad para tal uso de las tecnologias no ha tenido su oportunidad de poder utilizarla para conocerla y aportar cosas.

Para saber, porque hay tanta contestación social, solo hay que ver la comparación con otras leyes de juventud del ámbito estatal, que puedes encontrar en el siguiente enlace: Comparación leyes de juventud.

Y para afirmar que la Ley de Juventud es simplemente un número más solo hay que ver, las dos noticias que aparecen hoy en los medios:

Les Corts dan vida a 18 leyes en el 2010

Les Corts aprueban 18 leyes este año, 5 más que en 2009

 


Declaració de Sagunt de l’Associació Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana

Quasi en l’equador de l’Any Internacional de la Joventut 2010-2011 que promou l’ONU, les polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana no travessen el seu millor moment, tot això, a pesar d’haver rebut l’impuls, en 1985, de l’Any Internacional de la Joventut, quelcom que va motivar la posada en marxa d’un gran nombre de Regidories de Joventut en els primers Ajuntaments democràtics des de la IIª Republica. Quatre anys després van aparéixer les dos úniques lleis relacionades amb polítiques de joventut del País Valencià: la Llei 4/89 de creació de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la Llei 8/89 de Participació Juvenil. S’assenten així les bases per al suport financer a entitats juvenils i consistoris i s’institucionalitzen les polítiques de joventut.

Els governs valencians a penes han legislat aspectes relacionats amb la Política de Joventut. Des de fa 8 anys vivim davall la “amenaça” de la promulgació d’una Llei de Joventut, la finalitat de la qual, conegut el text final, en compte de plantejar una sèrie de drets i servicis regulats i destinats a la joventut, és canviar la denominació de l’IVAJ i poc més. El projecte de llei, ara en debat en les Corts Valencianes, s’assembla més al reglament orgànic d’una conselleria que a una inspiradora “Llei de Joventut”. Volem denunciar que este projecte de llei, a més, no té res a veure amb l’esborrany treballat i consensuat l’any 2006 per l’IVAJ amb les entitats juvenils ni amb l’exposat públicament en un fictici procés de consulta amb els i les jóvens.

Quant a l’àmbit local les Polítiques de Joventut han quedat reduïdes una sèrie d’ajuntaments on, unes vegades per iniciativa política i una altra gràcies al bon fer de professionals (Tècnics, Animadors i Informadors Juvenils) i associacions juvenils, s’ha aconseguit mantindre un nivell de pràctiques i programes dirigits a la joventut, d’una gran qualitat i creativitat. Experiències de cooperació intermunicipal com les xarxes del consorci públic Joves.net (València), xarxa Calaix Jove de la Safor  o la COMIJ (Alacant) han hagut de suplir eixes carències.

PER TOT AIXÒ, els professionals que desenrotllem la nostra labor en les polítiques de joventut reclamem als poders públics la necessitat de dignificar este àmbit. Per això plantegem el següent:

1.Sobre la Llei de Joventut li demanem al govern valencià i als grups de l’oposició que tinguen en consideració nostres aportacions i propostes de millores que són el resultat de l’anàlisi de les lleis de joventut que ja existixen, també les d’aquelles CCAA governades pel Partit Popular. Quant al contingut de la llei seria imprescindible abordar l’ordenació de competències entre administracions, la coordinació amb els ajuntaments, les normes de seguretat en les activitats dirigides a jóvens, les polítiques sectorials en matèries com a ocupació, salut, formació, oci, societat del coneixement, valors, vivenda… i el reconeixement dels perfils professionals.

2.Els Ajuntaments, l’IVAJ i l’INJUVE així com els organitzacions sindicals, han d’assumir i posar en valor els perfils professionals d’informador/a juvenil, monitor/a i coordinador/a d’activitats de temps lliure per a jóvens i infància que ha elaborat l’INCUAL (Institut Nacional de Qualificacions Professionals) del Ministeri d’Educació i que entrarà en vigor imminentment .

6 de novembre de 2010  (http://professionalsjoventutcv.wordpress.com/)

(I al llarg de la vesprada explicaré per al que serveixen les xarxes socials en aquests casos i al fet que i al que se dediquen els directors generals, que l’important és aquesta declaració.)

 


La Genralitat apuesta por iniciativas y proyectos de los jóvenes ¿será verdad?

Más información sobre la futura Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana. Ahora ya podemos opinar por lo menos para quejarnos, estaría bien que alguien en el siglo XXI, explicará como se ha trabajado y conque entidades se ha hablado.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat apuesta por iniciativas y proyectos de los jóvenes

IVAJ-Generalitat Jove será el referente para las políticas públicas dirigidas a los jóvenes de 14 a 30 años.
ABC / VALENCIA
Día 04/11/2010
«Procurar el bienestar de la ciudadanía joven, actualizar la legislación y adaptarla a los nuevos retos y necesidades» son algunos de los aspectos a destacar, según la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, del proyecto de la nueva Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana, que ya ha sido presentada en las Cortes.

 


Ley de Juventud- Llei de Joventut de la C.V.

En este momento se esta debatiendo la Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana y con el objeto que llegue a más personas, jóvenes, colectivos implicados en este tema, recojo la información que hay publicada en el Blog de la Asociación de Profesionales de Juventud de la C.V., y haciendo un llamamiento a su estudio y posicionamiento en algo que nos afecta tan directamente.

Llei joventut

Anem a dedicar aquesta part del blog al debat de la nova proposta de Llei de Joventut que ha elaborat l’IVAJ.

A continuació hem reunit els documents que poden ajudar-nos a reflexionar sobre aquesta llei:

ÚLTIMS DOCUMENTS!!!!

Dictamen Consell Econòmic i Social – Llei de joventut – Com podeu comprovar, hi ha objeccions importants.

Dictamen Consell Jurídic Consultiu – Llei de Joventut – Podeu comprovar que hi ha objeccions relevants.

Els distints texto de les propostes de Llei de Joventut

Notes dels documents: Per a poder llegir correctament els dos documents marcats amb (*) cal tindre en compte les següents notes:
– Text ombrejat en ROSA -> és el text suprimit en la nova redacció de la llei.
– Text ombrejat en GROC -> és  el text introduit nou en la nova redacció de la llei.
– Text ombrejat en TARONJA –> és el text modificat en la nova redacció de la llei, respecte de la llei pactada al CJCV en l’anterior procés.
Aquest treball comparatiu ha estat realitzat per la Secretaria de Joventut de CCOO del País Valencià.

Malgrat el compromís del Director General de facilitar-nos el text de l’esborrany de Llei de joventut per al seu estudi… hem tingut que conseguir-lo per vies alternatives. També hem demanat una reunió per a plantejar les nostres propostes i aquelles que ara puga fer qualsevol professional o persona interessada en aquest espai de participació.

Lleis de joventut d’altres Comunitat Autònomes

Altra legislació d’interés